CENTAR ZA SRPSKI JEZIK KAO STRANI

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, pri Odseku za srpski jezik i lingvistiku, od školske 2002/03. godine postoji Centar za srpski jezik kao strani, u kojem polaznici uče srpski jezik i upoznaju se sa srpskom kulturom i istorijom. U Centru se, takođe, vrši provera znanja srpskog jezika kako za strane državljane koji nisu polaznici naših kurseva tako i za državljane Republike Srbije kojima je srpski jezik nematernji.

Sajt je namenjen novim polaznicima kako bi se što lakše upoznali sa metodama rada Centra za srpski jezik i kako bi se što lakše prijavili za pohađanje kurseva srpskog jezika. Korišćene su autentične fotografije polaznika i fotografije Novog Sada. Na sajtu možete čuti i izjave polaznika na srpskom jeziku. Sve informacije su lako dostupne a dizajn je uradjen da omogući laku navigaciju kroz stranice na sajtu.

Website – fully responsive

Design/HTML/CSS/JavaScript/PHP