Chateau Schuluhoff

Kaštel Schulhoff je vojvođanski dvorac koji se nalazi na 400 metara od reke Tise sa leve strane ulaska u mesto Padej gledajući iz pravca Ade i Mola. Kaštel je sagrađen pred kraj 19.veka, tačnije 1896.godine od porodice Šulhof (Schulhoff), odnosno od Lajoša Šulhofa (Lajos Schulhoff rođ. 30.oktobra 1876.godine u Subotici, tadašnja Ugarska), bogatog vlastelina jevrejskog porekla.

U sklopu Kaštela nalazi se vinograd koji se prostire na više hektara zemlje. Od kvalitetnog grožđa pravi se vino za potrebe gostiju Kaštela.

Etiketa je urađena tako da se njome istakne geografsko poreklo vinograda kroz sam naziv i kroz sliku Kaštela.

dizajn

dizajn

dizajn

2018-05-14T06:47:17+00:00