Beg u prirodu

Nova televizijska emisija Beg u prirodu je bavi se aktivnostima koje su u vezi sa prirodom i aktivnim boravavkom u prirodi.

Za potrebe projekta urađen je kompeltan vizuelni identitet. Logo je rađen da bude u skladu sa prirodom. Učestvovalo se u izradi najavne i odjavne špice za emisiju. Web sajt je urađen da aktivno prikazuje dešavanja vezana za tv emisju, prati najave novih emisija. Sajt je rađen tako da korisnik brzo i jednostavno sazna sve novosti vezane za tv emisiju.

Website – fully responsive/Logo

Design/Wordpress/Video

2018-05-14T08:19:10+00:00