BEG U PRIRODU

BEG U PRIRODU je nova emisija o lovu , ribolovu i prirodnim lepotama. Cilj autora je da prikaže različite aktivnosti koje su vezane za uživanje i aktivan boravak u prirodi.

Za potrebe projekta urađen je kompletan vizuelni identitet.

Logo je usklađen sa osnovnim fragmentima koji su zastupljeni u emisiji i sadrži elemente prirode, životinjskog sveta i lova. Boje koje su korišćene u izradi logoa su takođe u velikoj meri odraz teme kojom se emisija bavi.

Video montaža najavne i odjavne špice je realizovana u saradnji sa autorom emisije kako bi na najbolji način pronašli idealno rešenje za ovakav vid projekta. Video montaža predstavlja značajnu komponentu kao uvod u celokupano izlaganje emisije pa je samim tim naš zadatak bio da na što elegantniji način sumiramo bogat sadržaj iste.

Web sajt aktivno prikazuje dešavanja vezana za tv emisiju i prati najave novih emisija. Sajt je realizovan sa ciljem da korisnik brzo i jednostavno sazna sve novosti vezane za tv emisiju. Sajt obiluje fotografijama iz prirode kao i različitim video materijalima koji su postavljeni tako da omogućavaju posetiocima lak i brz pregled različitih  odlomaka sa snimanja emisija.

Website – fully responsive/Logo

Design/Wordpress/Video