FRONT PORCH

Front Porch je dizajn studio iz SAD. Bave se uslugama arhitektonskog dizajna stambenih objekata i njihovog preuređivanja.

Prema zahtevu klijenta, urađen je logo koji u sebi sadrzi elemente objekta, prirode i elegantnih linija. U prvom planu je istaknut trem i ulaz u objekat čiji se naziv krije i u nazivu companije.

Logo design