Garancijski fonda AP Vojvodine

Garanciski fond AP Vojvodine je institucija čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina i koja se bavi izdavanjem bankarskih garancija klijentima kojima je potrebna pomoć prilikom dizanja kredita.

Osnovni zadatak je bio da prikažemo proizvode koje Fond nudi svojim klijentima i da na što lakši način klijenti mogu da saznaju sve o proizvodima i preuzmu svu potrebnu dokumentaciju koja je potrebna. Pored toga smo kroz stranicu vesti prezentovali sve aktivnosti Fonda na promovisanju svojih proizvoda.

Za Fond je rađen dizaj logoa za 15 godina postojanja. Flajeri su dizajnirani za svaku uslugu posebno.

Website – fully responsive/korporativni dizajn

Design/Wordpress