Kaštel Schulhoff

Kaštel Schulhoff je vojvođanski dvorac koji se nalazi na 400 metara od reke Tise sa leve strane ulaska u mesto Padej gledajući iz pravca Ade i Mola. Kaštel je sagrađen pred kraj 19.veka, tačnije 1896.godine od porodice Šulhof (Schulhoff), odnosno od Lajoša Šulhofa (Lajos Schulhoff rođ. 30.oktobra 1876.godine u Subotici, tadašnja Ugarska), bogatog vlastelina jevrejskog porekla.

Kaštel je danas turistički objekat i preko sajta svi potencijalni korisnici njihovih usluga mogu da se upoznaju sa mogućnostima koje Kaštel pruža. Preko sajta je moguće kontaktirati osoblje Kaštela i rezervisati objekat.

Website – fully responsive

Design/HTML/CSS/JavaScript/PHP

2018-05-14T07:40:06+00:00