USCE TOWER

MPC Properties je jedna od najvećih srpskih kompanija za razvoj nekretnina. Kompanija je osnovana 2002. godine i investirala je u više od 25 projekata sa bruto građevinskom površinom od približno 1.250.000m² koji se nalaze širom Srbije. Kompanija trenutno poseduje i upravlja portfoliom maloprodajnih i trgovačkih objekata koji se nalaze na važnim lokacijama širom Beograda, a najpoznatije su Ušće Shopping Center-a i kule Ušće.

Kula ušće jedna je od najprepoznatljivijih građevina u Beogradu. Pored nje u izgradni je i druga kula Ušće Tower II. Na sajtu se trenutno nalazi prezentacija Ušće Tower I dok se za Ušće Tower II kulu prate sva dešavanja na gradilištu i kontinuirano podižu podaci na sajt. Sajt je realizovan tako da na što lakši i elegantniji način omogućava pristup informacijama sadašnjim i budućim korisnicima poslovnog prostora.

Website – fully responsive

Design/HTML/CSS/JavaScript/PHP